Với mục tiêu xây dựng DINCO E&C phát triển bền vững qua nhiều thế hệ, trong 3 ngày 20, 21, 22 tháng 09 năm 2019, DINCO E&C đã tổ chức Hội nghị chiến lược kinh doanh 2020 kết hợp nghỉ dưỡng tại Sheraton Grand Danang Resort.

Tại hội nghị lần này, DINCO E&C đã tiến hành rà soát lại chiến lược 5 năm 2019 – 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 được DINCO E&C đưa ra trong Hội nghị Laguna 2019. Bên cạnh đó các nhân sự chủ chốt của công ty đã vạch ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020.

Trong năm 2019, với sự nỗ lực vượt bậc, vận hành công ty theo đúng chiến lược đã đề ra, DINCO E&C đã có những thành quả đáng ghi nhận và bằng chứng là doanh thu dự kiến 2019 của DINCO E&C sẽ đạt 1296,8 tỷ đồng – Vượt 64% so với kế hoạch đề ra.

Với những chiến lược kinh doanh được đưa ra tại hội nghị lần này tin chắc rằng 2020 sẽ là một năm thành công hơn nữa của DINCO E&C.

分享:
0 评论

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *