KHU ĐÔ THỊ MỚI QUỐC TẾ ĐA PHƯỚC

投资者: Công ty TNHH Daewon Cantavil
工作范围: 88 ha
时间: 5/2008 - 10/2010
地址: Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

KHU DÂN CƯ PHÚC LỘC VIÊN

投资者: Massda - Malaysia
工作范围: 12 ha
时间: 02/2008-10/2008
地址: KCN An Đồn, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

BẾN CẢNG SƠN TRÀ (GIAI ĐOẠN 1)

投资者: Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp dịch vụ dầu khí Sơn Trà
工作范围: 8,1 ha
时间: 01/2014 - 06/2015
地址: Đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Trạm xử lí nước thải Hòa Xuân

投资者: Ban QL Các dự án đầu tư Cơ sở Hạ tầng ưu tiên ĐN
工作范围: 22 ha
时间: 5/2011 - 01/2014
地址: Hòa xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng