KHU ĐÔ THỊ MỚI QUỐC TẾ ĐA PHƯỚC

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Daewon Cantavil
Phạm vi công việc: 88 ha
Thời gian thi công: 5/2008 - 10/2010
Địa chỉ: Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

KHU DÂN CƯ PHÚC LỘC VIÊN

Chủ đầu tư: Massda - Malaysia
Phạm vi công việc: 12 ha
Thời gian thi công: 02/2008-10/2008
Địa chỉ: KCN An Đồn, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

BẾN CẢNG SƠN TRÀ (GIAI ĐOẠN 1)

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp dịch vụ dầu khí Sơn Trà
Phạm vi công việc: 8,1 ha
Thời gian thi công: 01/2014 - 06/2015
Địa chỉ: Đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Trạm xử lí nước thải Hòa Xuân

Chủ đầu tư: Ban QL Các dự án đầu tư Cơ sở Hạ tầng ưu tiên ĐN
Phạm vi công việc: 22 ha
Thời gian thi công: 5/2011 - 01/2014
Địa chỉ: Hòa xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng