Tiêu chuẩn đạo đức

Dinco thành công dựa trên nền tảng kinh doanh trung thực và đạo đức. Bộ Tiêu chuẩn đạo đức của Dinco được soạn thảo với mục tiêu đảm bảo rằng chúng tôi kinh doanh trung thực, đạo đức và đối xử công bằng với tất cả các cá nhân liên quan – bao gồm nhân viên, chủ đầu tư, nhà cung ứng, đối thủ cạnh tranh, cơ quan chính quyền và cộng đồng. Bộ Tiêu chuẩn đạo đức mô tả những tiêu chuẩn, quy định và nguyên tắc giúp chúng tôi hiểu rõ phương thức hoạt động kinh doanh của Dinco.

CÁC TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC

I. BIẾU HOẶC NHẬN HOA HỒNG, ĐÚT LÓT, HỐI LỘ

Hình thức cảnh cáo

1. Tặng quà cáp và/ hoặc những thứ có giá trị bằng tiền dưới bất cứ hình thức nào cho cấp trên hoặc lãnh đạo trong công ty.
2. Không ghi chép hoặc không làm việc rõ ràng, minh bạch, chính xác với bộ phận Kế toán tài chính về tất cả các giao dịch bao gồm các loại chi phí tiếp khách, quà tặng… mà cá nhân đó thực hiện.

Hình thức sa thải

1. Nhận trực tiếp hoặc gián tiếp các khoản hoa hồng, bồi dưỡng, hối lộ, đút lót từ khách hàng, đối tác, nhà cung ứng, thầu phụ & nhân công.
2. Cấu kết, thông đồng trong việc nhận hối lộ, đút lót với khách hàng, đối tác, nhà cung ứng, thầu phụ & nhân công.
3. Đưa ra đề nghị thanh toán hay hứa hẹn quà tặng cho bất cứ khách hàng, đối tác, nhà cung ứng, thầu phụ.

II. LỢI DỤNG VỊ TRÍ CỦA MÌNH TRONG CÔNG TY ĐỂ KIẾM LỢI CHO CÁ NHÂN

Hình thức sa thải

1. Bán và / hoặc mua các loại vật tư, máy móc, thiết bị kể cả hàng thanh lý, phế liệu của công ty và của các khách hàng, chủ đầu tư, đối tác, nhà cung ứng & nhà thầu phụ làm việc với công ty để chi tiêu cho cá nhân, một nhóm hoặc tổ chức nào đó. Việc mua bán được nêu ra ở điều này phải thực hiện theo quy trình của bộ phận Kế hoạch kinh doanh (Phòng vật tư) theo chỉ đạo của lãnh đạo và phải nộp vào quỹ công ty.
2. Lợi dụng vị trí cá nhân trong công ty để cho thuê (hữu hình hay vô hình), hoặc sử dụng các loại tài sản, phương tiện, nguồn lực, hình ảnh công ty cho mục đích cá nhân, nhóm, tổ chức và gia đình.
3. Dùng ảnh hưởng từ vị trí của mình trong công ty để thu lợi cá nhân, bao gồm cung cấp, tiết lộ một phần hay toàn bộ thông tin quan trọng để giúp đỡ đối tác, nhà cung ứng, thầu phụ chiếm được hợp đồng của công ty, kể cả ngoài công ty (các công ty khác) để được nhận hoa hồng, hối lộ.
4. Mượn tiền của Nhân công, tổ đội khoán dưới bất cứ hình thức nào.

III. LỢI DỤNG VỊ TRÍ CỦA MÌNH TRONG CÔNG TY ĐỂ KIẾM LỢI CHO CÁ NHÂN

1. Bao che cho các hình vi tiêu cực, vi phạm chính sách đạo đức.
2. Thực hiện các hình thức đe dọa, trù úm người khác trong việc tố cáo các hành vi tiêu cực, tố cáo các hành vi vi phạm chính sách đạo đức.
3. Có hành vi cá độ, cờ bạc dưới mọi hình thức trong và ngoài giờ làm việc.Sử dụng ma túy, chất kích thích, bia rượu tại nơi làm việc.
4. Dính líu tới hoặc cho phép bạo lực diễn ra tại nơi làm việc.

IV. BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

1. Có hành vi rút ruột, cắt xén chất lượng và / hoặc khối lượng vật tư, công trình của chủ đầu tư.
2. Cung cấp, đưa ra các thông tin sai lệch, vô căn cứ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.
3. Thành lập hay tham gia làm việc tại các công ty khác có cùng ngành nghề hoặc có liên quan và dùng thông tin tư liệu của công ty để tham gia đấu thầu, chào giá… để có được hợp đồng dưới bất cứ hình thức nào.

V. TRUNG THỰC

Hình thức cảnh cáo

1. Cung cấp thông tin sai lệch cho cấp trên, đối tác, nhân viên, cấp dưới gây hậu quả cho công ty, đối tác, khách hàng.

Hình thức sa thải

1. Nhân viên công ty có hành vi gian dối trong việc chấm công và / hoặc chấm công hộ người khác.
2. Sổ sách và chứng từ ghi chép của công ty phải hoàn thiện, chính xác và đáng tin cậy theo đúng nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. Bất kỳ ai làm giả mạo, che giấu, bao che, ngụy tạo hồ sơ, chứng từ phải chịu hình thức kỷ luật sa thải và chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân.

VI. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT

Hình thức sa thải

1. Cung cấp thông tin mật của công ty để kiếm lợi bao gồm các lĩnh vực nhạy cảm như: đấu thầu (giá gói thầu, giá chi tiết gói thầu…), danh sách nhà cung ứng, giá trị mua hàng, thông tin về sổ sách kế toán trừ các thông tin được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền như báo cáo tài chính…
2. Có hành vi bàn tán, tìm hiểu, công bố và / hoặc các hình thức khác liên quan đến mức thu nhập cá nhân của chính mình hoặc của người khác, gây các tác động tiêu cực đến hiệu quả làm việc của người lao động.
3. Có hành vi truy cập vào bất kỳ hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu nào chứa thông tin cá nhân: hồ sơ nhân sự, email, tin nhắn cá nhân của đồng nghiệp trừ khi được cho phép bởi người quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc.