Con người và môi trường làm việc

Dinco luôn luôn duy trì một môi trường làm việc nơi mọi nhân viên đều có giá trị. Ban giám đốc đã và đang nỗ lực không ngừng để mang lại một môi trường làm việc công bằng và tôn trọng cho mọi cá nhân, và điều đó giúp thu hút, phát triển, hỗ trợ và giữ chân những người tài năng nhất. Ở Dinco, không có sự thiên lệch về tuổi tác, tài năng và năng lực thật sự được đánh giá cao hơn là thâm niên công tác theo kiểu “sống lâu lên lão làng”.