Tại sao chọn Dinco?

LÀM VIỆC AN TOÀN

LÀM VIỆC AN TOÀN

Chúng tôi quan tâm đến công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

Chúng tôi tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu để nâng cao kinh nghiệm của nhân viên.
DINCO QUAN TÂM

DINCO QUAN TÂM

Chúng tôi luôn quan tâm đến các chính sách đãi ngộ và phúc lợi của nhân viên.
PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi tạo điều kiện để mọi nhân viên đạt được thành công trong sự nghiệp của họ tại DINCO.
MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO

MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO

Chúng tôi tạo ra môi trường thúc đẩy sự sáng tạo của mỗi cá nhân trong công việc.
ĐỒNG NGHIỆP THÂN THIỆN

ĐỒNG NGHIỆP THÂN THIỆN

Chúng tôi đã tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Vị trí tuyển dụng

Kỹ sư thiết kế phòng cháy chữa cháy

Kỹ sư thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thông tin tuyển dụng Kỹ sư thiết kế phòng cháy chữa cháy mới nhất
Kỹ sư thiết kế hệ thống HVAC

Kỹ sư thiết kế hệ thống HVAC

Thông tin tuyển dụng chi tiết đối với vị trí Kỹ sư thiết kế hệ thống HVAC
Kỹ sư thiết kế hệ thống điện

Kỹ sư thiết kế hệ thống điện

Thông tin tuyển dụng chi tiết đối với vị trí Kỹ sư thiết kế hệ thống điện
THƯ KÝ ĐẤU THẦU MEP

THƯ KÝ ĐẤU THẦU MEP

Thông tin tuyển dụng vị trí Thư ký đấu thầu MEP tại văn phòng Đà Nẵng tháng 12/2023. Mời bạn tham khảo!
Pháp lý xây dựng

Pháp lý xây dựng

Thông tin tuyển dụng vị trí Nhân viên Pháp lý tại văn phòng Đà Nẵng tháng 12/2023. Mời bạn tham khảo!
Kỹ sư đấu thầu MEP

Kỹ sư đấu thầu MEP

Thông tin tuyển dụng vị trí Kỹ sư đấu thầu MEP tại văn phòng Đà Nẵng tháng 11/2023. Mời bạn tham khảo!