https://www.dinco.com.vn
VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: KẾ TOÁN VIÊN 21/07/2021

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: KẾ TOÁN VIÊN

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ 21/06/2021

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

KIẾN TRÚC SƯ 09/04/2020

KIẾN TRÚC SƯ

CHỈ HUY TRƯỞNG 23/11/2019

CHỈ HUY TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN MEP 23/11/2019

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN MEP

CHỈ HUY TRƯỞNG MEP 23/11/2019

CHỈ HUY TRƯỞNG MEP

GIÁM SÁT AN TOÀN 23/11/2019

GIÁM SÁT AN TOÀN

NHÂN VIÊN BIỆN PHÁP THI CÔNG 23/11/2019

NHÂN VIÊN BIỆN PHÁP THI CÔNG

NHÂN VIÊN SHOP DRAWING 22/11/2019

NHÂN VIÊN SHOP DRAWING

UA-210022425-1