Tổng quan Công ty

Dữ liệu cập nhật năm 2023
Nhân sự
215
Tổng số nhân viên
149
Tổng số kỹ sư & kiến trúc sư
41
Tổng nhân viên quản lý
64
Tổng số nhân viên văn phòng
Số liệu tài chính
603 Tỷ VND
Tổng tài sản
501 Tỷ VND
Tổng doanh thu
8.5 Tỷ VND
Tổng lợi nhuận
66.5 Triệu USD
Tổng hạn mức cho vay và bảo lãnh được tài trợ

Nhân sự

Số liệu tài chính

Tài nguyên thiết bị

Với đội ngũ phương tiện máy móc dồi dào, hiện đại, DINCO sẵn sàng đáp ứng được tất cả các yêu cầu với quy mô cũng như tiến độ của công trình và Chủ đầu tư.