BẢN TIN DINCO E&C – VINH DANH NGÔI SAO THÁNG 10 NĂM 2020

Liên tục cải tiến” để “Tốt nhất trước khi Lớn nhất” – Đây chính là nguyên tắc thứ 2 trong tuyên bố Sứ mệnh của DINCO E&C để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng suất lao động.
Nhằm tuyên dương những nhân sự là điển hình thực hiện tốt phong trào cải tiến, sáng tạo để thúc đẩy công việc trở nên nhanh chóng hiệu quả hơn.
DINCO E&C quyết định Vinh danh “Ngôi sao tháng 10 – 2020” cho tập thể:

Tập thể Phòng Nhân Sự – Bộ Phận IT đã hăng hái làm việc để kịp thời cập nhật, phổ biến phương pháp quản trị doanh nghiệp OKRs đến toàn thể cán bộ, nhân viên DINCO E&C.

Cùng chúc mừng những ngôi sao tháng này và cùng chúng tôi đón chào những ngôi sao của tháng sau trên bản tin DINCO E&C News!

  • Phòng Nhân Sự
  • Bộ Phận IT
分享:
0 评论

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *