(Tiếng Việt) Chương trình kiểm tra tiếng Anh định kỳ tháng 6 năm 2020 – DINCO E&C NEWS

(Tiếng Việt) Chương trình kiểm tra tiếng Anh định kỳ tháng 6 năm 2020 – DINCO E&C NEWS

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Admin by Admin
  Updated July 6, 2020
Congratulations on “Stars Of May”

Congratulations on “Stars Of May”

Here are the “Stars of May”! Let’s hope them always keep DINCO JSC spirit and inspire it to every-one else Stars of May Congratulations the Site Management Board of Bekaert Vn Project on constructing drainage trenches by precast concrete component method […]
Admin by Admin
  Updated June 19, 2020
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG GIAO TIẾP – ĐÀM PHÁN”

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG GIAO TIẾP – ĐÀM PHÁN”

Nằm trong kế hoạch đào tạo và phát triển nhân tài thường niên; Trong 2 ngày 08 và 09/05/2020 DINCO E&C đã tổ chức khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp và đàm phán cho các nhân sự, kỹ sư chủ chốt của công ty. Khóa đào tạo cho Tiến Sĩ Thái Trí Dũng – […]
Admin by Admin
  Updated May 20, 2020
(Tiếng Việt) DINCO E&C TRAO TẶNG 5 TẤN GẠO & 30 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ COVID_19

(Tiếng Việt) DINCO E&C TRAO TẶNG 5 TẤN GẠO & 30 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ COVID_19

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Admin by Admin
  Updated May 20, 2020
Congratulations to 4 stars in March

Congratulations to 4 stars in March

Congratulations to 4 stars in March: ? Mr. Ta Hong Lam ? Mr. Pham Thanh Trung ? Ms. Nguyen Phan Hoang Mai ? Ms. Dao Thi Thanh Mai
Admin by Admin
  Updated April 21, 2020
CONTRACT SIGNING CEREMONY OF GENERAL CONTRACTOR FOR GAPADENT VIETNAM PROJECT.

CONTRACT SIGNING CEREMONY OF GENERAL CONTRACTOR FOR GAPADENT VIETNAM PROJECT.

On the afternoon of March 27, 2020, DINCO E&C is happy to witness the contract signing ceremony of the Design and Build general contractor for Gapadent Factory Project. With the strategy of anticipating the wave of recovering growth after the COVID-19 epidemic[…]
Admin by Admin
  Updated March 30, 2020