TUYỂN DỤNG QUÝ 4 – 2020

职位描述

Sau đây là bản tin “Tuyển dụng Quý 4 năm 2020” của DINCO E&C

Sale – Marketing

Chúng tôi cần tuyển dụng 2 vị trí Sale – Marketing cho 2 khu vực ” Đà Nẵng – Hà Nội” & “Sài Gòn”

 

Xin hãy luôn cập nhật “Bản tin Tuyển dụng” của DINCO E&C!!!!

现在应聘

订阅电子邮件通讯

正在招聘的职位

TUYỂN DỤNG QUÝ 2 NĂM 2020

TUYỂN DỤNG QUÝ 2 NĂM 2020

DINCO E&C đã khẳng định được sự phát triển bền vững trên nền tảng Trung Thực & Đạo Đức với hơn 90% khách hàng là các Chủ đầu tư nước ngoài trong đó 70% khách hàng từ các nước G7. Mục tiêu xuyên suốt của sự phát triển của Công ty là “Tốt nhất trước khi lớn nhất”.
TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

Thành lập từ 2004, DINCO đã khẳng định được sự phát triển bền vững trên nền tảng Trung Thực & Đạo Đức với hơn 90% khách hàng là các Chủ đầu tư nước ngoài trong đó 70% khách hàng từ các nước G7. Mục tiêu xuyên suốt của sự phát triển của Công ty là “Tốt nhất trước khi lớn nhất”.