BẾN CẢNG SƠN TRÀ (GIAI ĐOẠN 1)

投资者: Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp dịch vụ dầu khí Sơn Trà
工作范围: 8,1 ha
时间: 01/2014 - 06/2015
地址: Đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

ÀLA CARTE公寓酒店

投资者: 升龙航空服务股份公司(TESECO)
工作范围: 施工总承包
时间: 2011.12~2012.10
地址: 岘港市山茶区黄沙路

HANACANS 罐子制造工厂

投资者: HANACANS股份公司
工作范围: 14.000 m2
时间: 06/2017 - 03/2018
地址: Lô 15 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

阿曼缝制机厂

投资者: Amann Vietnam Co.,Ltd
工作范围: 设计施工总承包
时间: 2018.06~2019.01
地址: 越南广南省三祁乡三升工业园区

喜力越南啤酒厂– 岘港分厂

投资者: 喜力越南啤港有限公司酒岘分厂
工作范围: 施工承包商
时间: 2017.12~2018.07
地址: 岘港连照市和庆工业园区6号路

越南BRILLIANT酒店

投资者: 五龙有限公司
工作范围: 施工承包商
时间: 2011.03~2011.08
地址: 岘港市海珠区白藤路162~164号