https://www.dinco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG GIAO TIẾP – ĐÀM PHÁN”

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG GIAO TIẾP – ĐÀM PHÁN”

Nằm trong kế hoạch đào tạo và phát triển nhân tài thường niên; Trong 2 ngày 08 và 09/05/2020 DINCO E&C đã tổ chức khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp và đàm phán cho các nhân sự, kỹ sư chủ chốt của công ty.

Khóa đào tạo cho Tiến Sĩ Thái Trí Dũng – Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý quản trị Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM trực tiếp giảng dạy.

Recent post
UA-210022425-1