TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN PHÁP LÝ (CHỈ TUYỂN NAM)

职位描述

Thành lập từ 2004, DINCO đã khẳng định được sự phát triển bền vững trên nền tảng Trung Thực & Đạo Đức với hơn 90% khách hàng là các Chủ đầu tư nước ngoài trong đó 70% khách hàng từ các nước G7. Mục tiêu xuyên suốt của sự phát triển của Công ty là “Tốt nhất trước khi lớn nhất”. Gia nhập vào DINCO E&C, bạn sẽ được:

  •     Môi trường làm việc thách thức tạo động lực cho sự thăng tiến trong nghề nghiệp
  •     Các chương trình đào tạo liên tục được áp dụng.
  •     Chính sách trọng dụng và phát triển nhân tài.
  •     Lộ trình thăng tiến hấp dẫn.
  •    Thu nhập thỏa đáng theo năng lực

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án lớn sắp đến, Chúng tôi cần tuyển vị trí sau:

现在应聘

订阅电子邮件通讯

正在招聘的职位

TUYỂN DỤNG QUÝ 4 – 2020

TUYỂN DỤNG QUÝ 4 – 2020

Bản tin “Tuyển dụng Quý 4 năm 2020” của DINCO E&C. Chúng tôi cần tuyển dụng 2 vị trí Sale – Marketing cho 2 khu vực ” Đà Nẵng – Hà Nội” & “Sài Gòn”
TUYỂN DỤNG QUÝ 2 NĂM 2020

TUYỂN DỤNG QUÝ 2 NĂM 2020

DINCO E&C đã khẳng định được sự phát triển bền vững trên nền tảng Trung Thực & Đạo Đức với hơn 90% khách hàng là các Chủ đầu tư nước ngoài trong đó 70% khách hàng từ các nước G7. Mục tiêu xuyên suốt của sự phát triển của Công ty là “Tốt nhất trước khi lớn nhất”.