Sáng nay, tại văn phòng DINCO E&C, ông Dương Đình Ngọc Thiệp - Trưởng phòng CCM chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý tài chính dành cho Chỉ huy trưởng & những nhân viên tiềm năng của DINCO. Đặc biệt, buổi chia sẻ lần này, còn có sự tham gia của President, CEO Lê Trường Kỹ, bà Huỳnh Phước Huyền Vy - Phó Tổng Giám đốc, ông Hồ Trung Dũng - Phó Tổng giám đốc. 

Mở đầu buổi training, ông Lê Trường Kỹ đã chia sẻ những câu chuyện, tình huống mà DINCO đã từng gặp phải trong việc quản lý tài chính dự án. Cho thấy, buổi training lần này là rất quan trọng và cần thiết.  

Ông Dương Đình Ngọc Thiệp đã chia sẻ những kiến thức trong quản lý hao hụt vật tư, quản lý chi phí thiết bị và vận chuyển, quản lý chi phí ca máy cơ giới . Ông cũng chỉ ra những nguyên nhân và gợi ý những giải pháp để giảm thiểu thiệt hại tài chính. 

Cuối cùng, ông Hồ Trung Dũng chốt lại 4 nguyên tắc cơ bản trong việc quản trị tài chính:

  1. Quản lý đóng
  2. Nguyên tắc 80-20 (Tập trung 20% công việc nhưng có giá trị đến 80% )
  3. Thiết lập nhiều chốt chặn để quản lý (Chia nhỏ mục tiêu lớn -> mục tiêu con để kiểm tra cảnh báo và điều chỉnh liên tục. 
  4. Xuyên suốt buổi training, các giảng viên cũng đưa ra các ví dụ cụ thể của từng dự án để các học viên dễ dàng nắm bắt, nhìn nhận vấn đề để học hỏi, rút kinh nghiệm và áp dụng cho các dự án sắp tới. 

  5. Lập ngân sách ngay từ ban đầu, sau đó dựa vào ngân sách để quản lý, điều chỉnh & tối ưu

Buổi Training diễn ra vô cùng sôi nổi, mọi người tích cực tham gia đặt câu hỏi thảo luận. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi training sáng nay:  

 

Chia sẻ:
0 Bình luận

Đăng bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Bạn phải nhập vào các ô có dấu *