https://www.dinco.com.vn

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2019 – 2023 DINCO E&C

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2019 – 2023 DINCO E&C

Trong 3 ngày 26, 27, 28 tháng 09 năm 2018 vừa qua, tại Angsana Lăng Cô đã diễn ra hội nghị triển khai mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023 DINCO E&C với sự tham dự của các thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty.

Với sứ mệnh đưa DINCO E&C phát triển lớn mạnh và trường tồn theo thời gian; Sau 3 ngày tích cực làm việc, trên cơ sở phân tích thị trường, đánh giá MSCC, Ban lãnh đạo đã đưa ra được chiến lược của DINCO E&C trong vòng 5 năm đến và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cho năm 2019.

Bên cạnh đó với mục tiêu xây dựng DINCO E&C là ngôi nhà thứ hai, là niềm tự hào của mỗi nhân viên khi được đồng hành với sự phát triển của Công ty. Ban Lãnh đạo đã đề ra các chương trình cụ thể nhằm động viên, phát huy năng lực của từng cá nhân, trong đó đặc biệt là kế hoạch chia sẻ cổ tức ưu đãi với CBNV trong năm 2019.

Chúc mừng hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Tin liên quan
UA-210022425-1